5 שלבים לפתיחת עסק (ע.מ/שותפות)

שלב 1:
קבלת החלטה בדבר סוג היישות המשפטית – עוסק מורשה / שותפות רשומה /שותפות שאינה רשומה.
שלב 2:
בחירת שם לעסק. מומלץ לבצע בדיקות באם קיים שם זהה או דומה לשם המבוקש ולבצע, במידת הצורך, רישום ברשם סימני המסחר.
שלב 3:
עריכת הסכמי בסיס לעסק-
הסכם שותפות: זהו מסמך המסדיר את היחסים (הזכויות, החובות, ההתחייבויות) בין השותפים, ומהווה כלי מקדמי חשוב לתיאום הציפיות בניהול והתנהלות העסק. משכך, מומלץ לערוך הסכם זה עוד בטרם פתיחת השותפות. הסכם שותפות צריך לכלול מנגנונים לשמירה על האינטרסים של כ”א מהשותפים – תפקידים, שכר, משקיעים, ניהול, פרישה, כספים, מנגנון יישוב סכסוכים וכיוצ”ב.
הסכם התקשרות ו/או הסכם שכר טרחה: חשוב לערוך הסכם משפטי ובו התנאים וההוראות של העסק מול צדדים שלישיים.
הסכם שכירות: חובה לבדוק את התנאים וההתניות בהסכם השכירות ולבדוק מבעוד מועד כי המושכר תואם את הדרישות של העסק ו/או את דרישות הגופים השונים לצורך קבלת רישיון עסק (באם נדרש).
שלב 4:
עריכת הסכמי עבודה ו/או הודעה על תנאי העבודה –
חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס”ב-2002 “מחייב כל מעסיק למסור לעובד הודעה על תנאי העבודה לא יאוחר מ-30 ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, ההודעה תימסר בכתב ועליה לפרט את תנאי העבודה, לרבות שכר, תנאים סוציאליים, שעות העבודה וכו’.
שלב 5:
יש לפנות לרואה החשבון של העסק ולפתוח תיק ברשויות המס (מס הכנסה, מע”מ, המוסד לביטוח לאומי) וכן לפנות לבנק בבקשה לפתיחת חשבון בנק לעסק.

לינקים שימושיים

חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה

טופס הודעה על תנאי העבודה לדוגמא

מאמרים שעשויים לעניין אותך

היי, כאן עוה”ד עוזרי.

אשמח לעזור…

דילוג לתוכן