זכויות העובדים בעת חילופי מעסיקים

קטגוריה:

במציאות החדשה של עולם העסקים, מתרחשים מדי יום שינויים במבנה העסק או החברה, בין אם מדובר בעסקים גדולים ובין אם בעסקים קטנים, בין היתר, מכירה ורכישה של עסקים, מיזוגים וכיוצ”ב.

לתהליכים אלו יש השפעה ישירה גם על העובדים של העסק או החברה, ועל כן חשוב להקפיד ולהגן על זכויות העובדים שמעסיקיהם התחלפו מכל סיבה שהיא.

חילופי מעסיקים במקום העבודה היא סיטואציה בה העסק או החברה נמכרים למעסיק חדש ואילו העובד השכיר שמועסק במקום, בעצם הופך להיות עובד של המעסיק החדש. במצב זה, יש להקפיד על הזכויות המגיעות לעובדים, ובפרט לעניין תשלום דמי ההודעה המוקדמת ופיצויי הפיטורין.

חובת הודעה מוקדמת

בעת חילופי מעסיקים, חלה חובה על המעסיק הראשון שהתחלף, לתת לעובדים הודעה מוקדמת בדבר כוונתו לפטרם ולהעביר את העסק/החברה לידי אחרים, וזאת אף באם העובדים ממשיכים לעבוד באותו מקום עבודה.

מעסיק שבחר לשמור לעצמו את המידע ולא לעדכן את העובדים בדבר ההחלטה למכור את העסק ולהעבירו לבעלות אחרת, הרי שבכך הוא מונע מהעובדים את חופש הבחירה, ומשכך מחוייב לשלם לעובדים תמורת הודעה מוקדמת (תמורת הודעה מוקדמת מהווה תשלום בגובה שכר העבודה החודשי של העובד, אשר היה עליו לקבל בתקופת ההודעה המוקדמת). חשוב להבהיר, כי המעסיק ישלם לעובד תמורת הודעה מוקדמת, וזאת אף באם העובד יבחר להמשיך את עבודתו אצל המעסיק החדש.

במידה והמעסיק החדש יבחר לפטר את העובד, הרי שהוא יהיה מחוייב במתן הודעה מוקדמת לעובד בהתאם לתקופת העבודה של העובד אצלו.

הבסיס להוראות אלה הינו בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה אשר לפיה: “אין להתייחס לעובד כ”כלי על לוח השחמט” ולא ניתן להסיק שקיימת הסכמה מראש בין המעסיק לבין עובדיו כי עם העברת הבעלות במפעל יעברו כל זכויותיהם וחובותיהם של העובדים למעסיק החדש. לעובד עומדת הזכות לבחור האם להמשיך באותו מקום עבודה או לחפש מקום עבודה אחר”.

פיטורים של העובד בעת חילופי מעסיקים – זכאות לפיצויי פיטורים

באם העובד מפוטר בעת חילופי המעסיקים, הוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים (כמו כל מקרה רגיל שבו עובד מפוטר), בתנאי שעבד לפחות שנה אחת אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.

עובד שממשיך לעבוד למרות חילופי המעסיקים – זכאות לפיצויי פיטורים

קיימים הבדלים בזכאות בין עובדי קבלן (כוח אדם), עובדי קבלן (שירות) בתחום הניקיון, עובדי שמירה ואבטחה, ושאר העובדים במשק.

עובדי קבלן (כוח אדם), עובדי קבלן (שירות) בתחום הניקיון, עובדי שמירה ואבטחה

סעיף 9א’ לחוק פיצויי פיטורים קובע, כי עובדי קבלן כוח אדם, עובדי חברות ניקיון ותחזוקה ועובדי חברות שמירה ואבטחה, שהקבלן המעסיק אותם התחלף, והם המשיכו לעבוד באותו מקום עבודה כעובדים של הקבלן החדש, יהיו זכאים בעת חילופי המעסיקים לפיצויי פיטורים מהקבלן הקודם, בתנאי שעבדו אצלו או באותו מקום עבודה לפחות שנה.

הזכאות לפיצויי פיטורים מהקבלן הקודם בעת חילופי מעסיקים, חלה גם אם הקבלן הקודם הציע לעובד עבודה חלופית במקום אחר והעובד סירב לכך.

עובד שבעת חילופי המעסיקים אינו זכאי לפיצויי פיטורים מפני שעוד לא השלים שנת עבודה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, וממשיך לעבוד באותו מקום, עשוי להיות זכאי בעתיד לפיצויי פיטורים ממעסיקו השני על כל תקופת עבודתו באותו מקום, כולל התקופה שבה עבד תחת המעסיק (הקבלן) הראשון.

הזכאות לפיצויי פיטורים לעובד הממשיך לעבוד באותו מקום בעת חילופי המעסיקים, אינה פוגעת בזכויות שצבר בשל ותק, היינו העובד יהיה זכאי לדמי הבראה ו/או דמי חופשה ו/או דמי מחלה, בהתאם לוותק אשר צבר אצל המעסיק הקודם.

שאר העובדים במשק

עובד הממשיך לעבוד במקום העבודה למרות חילופי המעסיקים, אינו זכאי לפיצויי פיטורים בעת חילופי המעסיקים.

אם בעתיד יפוטר העובד או יתפטר בנסיבות שמכות בפיצויי פיטורים, יהיה המעסיק החדש מחויב בתשלום פיצויי הפיטורים לעובד עבור כל תקופת העסקתו באותו מקום, כולל התקופה שבה הועסק ע”י מעסיקו הקודם.

לדוגמא – עובד הועסק בבית מרקחת במשך 10 שנים, שמתוכם 6 שנים אצל מעסיק קודם. בעת פיטורין המעסיק הנוכחי (החדש) יחוייב בתשלום פיצויי פיטורים עבור 10 שנות העבודה, היינו כל תקופת ההעסקה (לרבות תקופה אצל מעסיק קודם).

עובד שהתפטר עקב חילופי מעסיקים

כאשר עובד מתפטר עקב חילופי מעסיקים הוא יכול להיחשב כמי שהתפטר בנסיבות שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, ולהיות זכאי לפיצויי פיטורים גם אם התפטר.

בהתאם לפסיקת בית המשפט, חילופי מעסיקים הם נסיבות בהן לא ניתן לדרוש מהעובד להמשיך לעבוד באותו מקום העבודה, ובכך יש להגן על יציבות של העובד במקום העבודה בהתאם לתנאי העסקתו הקיימים.

עם זאת, כאשר חילופי המעסיקים אינם גוררים פגיעה בזיקה בין העובד למקום עבודתו ואין בו משום “הרעת תנאים”, הרי שלא יהיה העובד זכאי לפיצויי פיטורים רק בשל חילופי המעסיקים. חריג לכך הינו עובד בחברת ניקיון – עובד בחב’ ניקיון אשר התחלפה חברת הניקיון המספקת את שירותי הניקיון למקום בו הוא עובד, רשאי להתפטר בכל מקרה (גם אם לא מדובר בהרעת תנאים) ולקבל פיצויי פיטורים.

שמירה על הוותק של העובד

בעת חילופי מעסיקים במקום עבודה, נשמר לעובד וותק העבודה שלו (מספר שנות העבודה). משכך, אין בחילופי המעסיקים כדי לקטוע את רצף תקופת העבודה והוותק ממשיך להצטבר לעובד מהמועד בו החל לעבוד במקום העבודה עבור המעסיק הראשון.

רצף זכויותיו של העובד בעת חילופי מעסיקים נמשך על פי הכלל בדבר רצף תעסוקתי, ועל כן יישמרו זכויותיו של העובד בעת חישוב הזכויות הסוציאליות להן הוא זכאי, לרבות: תשלום בגין ימי חופשה ו/או ימי הבראה ו/או חגים ו/או דמי מחלה.

הבסיס לפסיקה היא התפיסה כי יש להגן על העובדים שלמעשה ממשיכים לעבוד באותו תפקיד, באותם תנאים ובאותו מקום עבודה פיזי ברוב המקרים.

חשוב לדעת

אין לפטר עובדת בהריון העובדת לפחות 6 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, אלא בהיתר מאת משרד הכלכלה. על המעסיק שמתחלף חלה חובה לבקש היתר לפיטורי עובדת בהריון העובדת מעל 6 חודשים במקום העבודה, גם אם ברור שאין קשר בין הפיטורים להריון, כמו במקרה של חילופי מעסיקים.

לימור עוזרי – משרד עורכי דין וגישור מתמחה בתחום דיני העבודה. בין שירותי המשרד: הסכמי עבודה, הסכם התקשרות, ליווי בעריכת שימוע, ייעוץ משפטי שוטף, ליטיגציה וכיוצ”ב.

 

מוזמנים לשלוח הודעה או להשאיר את הפרטים ונצור עמכם קשר בהקדם.
| 050-2377155 | 03-6873770 | limor@ozery-law.co.il

מאמרים שעשויים לעניין אותך

היי, כאן עוה”ד עוזרי.

אשמח לעזור…

דילוג לתוכן