הסכם מייסדים-מה חשיבותו ?

הסכם מייסדים הוא ממסמכי היסוד של החברה, לצד תקנון החברה. תכליתו של ההסכם להסדיר את אופן התנהלותה של השותפות העסקית ומהווה כלי חשוב לתיאום הציפיות ביניהם. רבים נוטים לזלזל ולהפחית בחשיבותו של הסכם המייסדים של החברה, תוך מחשבה של “הכל יהיה בסדר”, “אני סומך על השותפים/חברים שלי”, “יש לי הסכם מהאינטרנט” וכיוצ”ב. אכן, בתחילת כל עסק, […]