יפוי כח מתמשך – לקחת שליטה על החיים. בחיים!

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך (במקרים מתאימים קיים צורך בקבלת אישור רפואי לכשירות בטרם חתימה).
ההסדרים החדשים בחוק נועדו להעביר לשליטת האדם עצמו את הבחירות וההחלטות, וזאת תוך חיזוק כבוד האדם וחירותו.
הפחד של כל אחד מאיתנו הינו לאבד את הכשרות הפיסית ו/או את הכשרות הקוגניטיבית, אי היכולת לקבל החלטות באופן עצמאי ולהיות תלוי באחר.
עד חודש אפריל 2017 (המועד בו נכנס לתוקף יפוי הכח המתמשך) כל אדם היה תלוי בהחלטת בית המשפט בדבר זהות האפוטרופוס אשר ימונה לו במקרה בו איבד את הכשרות המשפטית, לרבות אופן ניהול ענייניו הרפואיים והרכושיים. הליך זה הוא מורכב ומסורבל ולא מעט פעמים גורם לסכסוכים משפחתיים, ובסופו נשללת שליטתו על גופו ורכושו ללא שיקול דעתו.
הבשורה הגדולה, החל מחודש אפריל 2017, הינה היכולת לערוך מסמך משפטי, “יפוי כח מתמשך”, המאפשר לאדם למנות מיופה כח (אחד או יותר) לענייניו האישיים, הרפואיים והרכושיים, במקרה בו יאבד, מכל סיבה שהיא, את היכולת לקבלת החלטות 7
ביפוי הכח המתמשך ניתן לכלול הנחיות מקדימות מפורטות בדבר התנהלות מיופה הכח ברכוש ובעניינים הרפואיים והאישיים, באופן בו גם במועד בו לא נהיה כשירים הרי שמיופה הכח יפעל בהתאם לרצוננו בלבד. ולדוגמא – הנחיה בדבר רצוננו להתגורר בדירת המגורים עד סוף ימי חיינו ורק במקרים חריגים לעבור להתגורר בדיור מוגן.
אדם יכול להחליט על מינוי מיופה כוח יחיד וכן על מינוי מיופה כוח מחליף, למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול בשמו. כמו כן, הוא יכול למנות מספר מיופיי כוח. ניתן ואף מומלץ לקבוע אם מיופיי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם, וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.
הוראות החוק קובעות הוראות ברורות למיופי הכח וכן מנגנונים אשר נועדו להגן על על אדם במקרים של ניגוד עניינים, תוך דאגה שלא תגרם פגיעה בממנה.
ולדוגמא – הממנה רשאי לקבוע אדם מיודע (או מספר אנשים מיודעים) שיקבל מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל ועל פעולות שביצע או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.
את ייפוי הכוח המתמשך רשאי לערוך רק עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת והוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכח.


מדריך למבקש לערוך יפוי כח מתמשך
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
טופס יפוי כח מתמשך לדוגמא

מאמרים שעשויים לעניין אותך

היי, כאן עוה”ד עוזרי.

אשמח לעזור…

דילוג לתוכן