יפוי כח מתמשך – מי רשאי למנות ומי רשאי להתמנות כמיופה כח ?

מי רשאי לערוך יפוי כח מתמשך?
• בגיר (מעל גיל 18).
• בעל כשירות – “מי שמסוגל להבין את המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך, מטרותיו ותוצאותיו, ואם הוא אדם עם מוגבלות – בהינתן התאמות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות” (סעיף 32א לחוק).

מי רשאי להתמנות כמיופה כח ?
• בגיר.
• יחיד.
• לא מונה לו אפוטרופוס, ואין ייפוי כוח מתמשך תקף בעניינו.
• לא ימונה:
o בעניינים רכושיים – פושט רגל שלא ניתן לו הפטר או חייב מוגבל חמור.
o מי שנותן לממנה טיפול רפואי תמורת תשלום במישרין או בעקיפין.
o מי שמספק לממנה מגורים תמורת תשלום במישרין או בעקיפין.
o מי שהינו עוה”ד או בעל המקצוע שערך את ייפוי הכוח המתמשך.
o מערכת יחסים אישית – לא ימונה מי שכבר מונה כמיופה כוח של 3אנשים (חריג – קרובו של הממנה).


מאמרים שעשויים לעניין אותך

היי, כאן עוה”ד עוזרי.

אשמח לעזור…

דילוג לתוכן