מה הפרוצדורה לעריכת יפוי כח מתמשך?

יפוי כח מתמשך צריך להעשות בכתב, באמצעות טופס מובנה אשר נערך בהתאם להוראות הקבועות ב”תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון), התשע”ז-2017.
את ייפוי הכוח המתמשך רשאי לערוך רק עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת והוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכח.
יש להפקיד את יפוי הכוח המתמשך לאחר עריכתו, אצל האפוטרופוס הכללי, כתנאי מוקדם לכניסתו לתוקף.
ניתן לצרף כל מסמך רלוונטי שהאדם הממנה רוצה לצרף לייפוי הכח המתמשך (לדוג’- רשימת נכסים מפורטת).
לאחר קבלת העותק המקורי אצל האפוטרופוס הכללי ובתום הטיפול בבקשה, תישלח הודעה לאדם הממנה עם העתק לעורך הדין על אישור או דחייה של בקשת ההפקדה.
ממועד הפקדת ייפוי הכוח המתמשך ועד למועד כניסתו לתוקף ישלח האפוטרופוס הכללי לאדם הממנה תזכורת, אחת ל-3 שנים, כדי לוודא שהאדם אינו רוצה לשנות את ייפוי הכוח מכל סיבה שהיא.
ממועד כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, זכאים קרובי האדם ו”האדם המיודע” לקבל מידע על הפקדת ייפוי הכוח, על זהותם של מיופה הכוח ושל “האדם המיודע” ועל סוגי העניינים שלגביהם ניתן ייפוי הכוח – אלא אם כן הגביל האדם בייפוי הכוח המתמשך את זכאותם.


מדריך למבקש לערוך יפוי כח מתמשך
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
טופס יפוי כח מתמשך לדוגמא

מאמרים שעשויים לעניין אותך

היי, כאן עוה”ד עוזרי.

אשמח לעזור…

דילוג לתוכן