מסמך הבעת רצון – שאלות ותשובות

מי רשאי לערוך מסמך הבעת רצון?

  • אפוטרופוס מכהן נוכחי שהוא קרוב משפחה (בן, בן זוג, הורה, אח, סב) של האדם לו הוא מונה כאפוטרופוס על ידי בית המשפט.
  • “אפוטרופוס למעשה” – מי שדואג בפועל לענייניו של האדם, גם במקרה שלא ניתן צו מינוי אפוטרופסות על ידי בית המשפט (סעיף 67 לחוק).

למי קיימת חשיבות מיוחדת לערוך מסמך הבעת רצון?
חשוב במיוחד לערוך מסמך הבעת רצון במשפחות בהן יש הורה יחידני (אב או אם), מאחר ובמקרה של חו”ח מוות או במקרה של חוסר כשירות, הרי שאין גיבוי אוטומטי מבן/בת הזוג.
במשפחות בהן יש שני הורים, הרי שהם מהווים “אפוטרופסים טבעיים” של הילד, ועל כן במקרה של חו”ח פטירה או אי כשירות של אחד מהם, האפוטרופסות מועברת לצד הכשיר או הנותר בחיים.

אילו הוראות ניתן לכלול במסמך הבעת רצון?
o זהות האפוטרופוס.
o הנחיות ספציפיות לפעולת האפוטרופוס – הוראות בדבר מקום מגורים, העדפות דת (חילוני, דתי…), קשרים משפחתיים וכיוצ”ב.

האם ההוראות במסמך מחייבות את בית המשפט ?
בית המשפט אינו מחוייב לבקשות בדבר זהות האפוטרופוס החלופי, וזאת מאחר וקודם לכן בית המשפט יבצע בדיקה ויוודא כי הדבר עולה בקנה אחד עם טובתו של הקטין או החסוי (בגיר).
עם זאת, בית המשפט ייתן עדיפות למינוי המבוקש ויורה לאפוטרופוס לפעול בהתאם להנחיות שפורטו במסמך הבעת הרצון או בצוואה של האפוטרופוס הנוכחי.

מה יקרה אם לא ערכתם מסמך הבעת רצון או צוואה?
במקרה זה, ההחלטה בדבר זהות האפוטרופוס החלופי עוברת להחלטת בית המשפט בלבד (בתיאום עם משרד האפוטרופוס הכללי), בהתאם לטובת הקטין או החסוי (הבגיר). באם אין קרובי משפחה אשר יוכלו לשמש כאפוטרופוס חלופי, הרי שתנתן לבית המשפט המלצה למנות אפוטרופוס חיצוני אחר (אומנה, אימוץ וכיוצ”ב).

מהי הפרוצדורה לעריכת מסמך הבעת רצון ?
המסמך יכול להיערך רק על ידי עו”ד עם כרטיס חכם, שעבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי המסמיכה אותו לערוך מסמך הבעת רצון. לאחר עריכת המסמך על ידי עורך הדין, הוא יבצע הפקדה מקוונת של המסמך.
ממועד הפקדת מסמך הבעת הרצון ועד למתן צו אפוטרופסות ישלח האפוטרופוס הכללי לעורך המסמך “תזכורת”, אחת לשלוש שנים, בכדי לוודא שעורך המסמך אינו רוצה לשנות את המסמך בשל שינוי נסיבות או מטעם אחר.
משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בנוגע למסמך הבעת רצון. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם. ליצירת קשר – 036873770

“לקחת שליטה על החיים. בחיים”

מאמרים שעשויים לעניין אותך

היי, כאן עוה”ד עוזרי.

אשמח לעזור…

דילוג לתוכן