החשיבות בעריכת ביטוחים לעסק

כעורכת דין שמלווה עסקים וחברות כבר כשני עשורים, ראיתי עסקים רבים מתמוטטים, נקלעים לקשיים וחובות כספיים רבים, והכל מאחר ולא היו מבוטחים. בטרם תחילת הפעילות של העסק, יש לערוך בדיקות לענין הביטוחים הנדרשים לפעילות העסק ולפנות לסוכן ביטוח הבקיא בתחום פעילות המיזם. העסק הוא מקור פרנסה – לבעלים, לעובדים וללקוחות שבקשרי מסחר. כל פגיעה בעסק […]

נוהל קבלת רישיון לשילוט בעסק

רישיון ומיסוי בעת התקנת שלט לעסק – מה ההוראות? פרסום של שלט או מודעה מחייב אישור או רישיון מהרשות המקומית על פי חוקי העזק של הרשויות. הרישיון ניתן עד 31 בדצמבר של אותה שנה וצריך לחדשו כל שנה. הרישיון שניתן הינו אישי לכל שלט ואינו ניתן להעברה משלט לשלט ואינו תקף עם שינוי בעלות או […]

אופן הגשת הבקשה לרישיון עסק

כיצד מגישים בקשה לרישיון עסק? יש למלא טופס בקשה לרישיון עסק, לרבות המסמכים הנילווים האמורים בטופס. יש להגיש תכנית לרישיון עסק. צילום תעודות זהות. אגרה. תחום רישוי העסקים בישראל מתנהל באופן בלתי אחיד, כשכל רשות מקומית מנהלת מדיניות משלה. גם הגורמים המאשרים את רישיון העסק, כמו למשל משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, רשות לכיבוי והצלה […]

מתי נדרש רישיון עסק? כללים לקבלת רישיון עסק

ידע הוא כח = ידע הוא כסף ! על פי החוק לרישוי עסקים, כל עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים חייב ברישיון לפתיחתו ולניהולו. רישיון לניהול עסק הינו האישור הניתן על ידי הרשות המקומית לבעלי העסק המבקשים רישיון, לפתיחתו ולניהולו בהתאם לתנאים, לחוקים ולתקנות, הקיימים מכוח רישוי עסקים, התקנות והצווים הנלווים אליו. והפעם חשוב […]

המדריך להסכם התקשרות (הסכם עבודה) עם קבלן השיפוצים

כבעלי עסקים (ולעתים אף כפרטיים) אנחנו לעתים נאלצים לתפקד כמנהלי פרוייקט בנייה (שיפוץ מבנה, הקמת עסק במבנה חדש וכו’), כאשר אין לנו כל נסיון ו/או ידע בתחום ועל כן פעמים רבות נגרם נזק כספי רב אשר ניתן היה למנוע מראש. הסכם עבודה עם קבלן מגדיר את הזכויות והחובות המשפטיות והמסחריות של ההתקשרות בין הלקוח הפרטי […]

הקמת חברה – רשם החברות

מעוניינים להקים חברה אך לא מכירים את השלבים הנדרשים במסגרת התהליך? במאמר שלפניכם ריכזנו את עיקרי הדברים שחשוב לדעת. מה המשמעות המשפטית של חברה? חברה היא אחד מסוגי התאגידים השכיחים בישראל. מדובר בתאגיד הנחשב בעיני החוק לאישיות משפטית נפרדת, כלומר בשונה מעסק עצמאי או שותפות, חברה היא בעלת יכולת לחוב בחובות בנפרד מבעליה, יכולה לתבוע […]

הסכם עבודה-כללים חשובים

הסכם עבודה הינו המסמך הראשוני והעיקרי אשר חל על מערכת יחסי עובד-מעביד בין הצדדים. הסכם העסקה טוב הינו חוזה אשר מגדיר בצורה ברורה, מפורטת ומדוייקת את תנאי העסקתו של העובד. ככל שסעיפי ההסכם מפורטים וברורים יותר, כך ניתן יותר למנוע סכסוכים ומחלוקות מיותרות בעניין זה. החוק אינו מחייב את המעסיק לערוך ולהחתים את העובד על […]

עבודה בשחור – קבלת כסף בשחור, האם כדאי?!

בישראל קיימת תופעה נפוצה של העסקת עובדים ב”שחור” (ללא דיווח לרשויות המס), וזאת על אף המודעות הציבורית הקיימת בעניין כנגד התופעה. ידוע וברור הוא, כי בישראל (ולא רק בישראל), חלק לא מבוטל מהפעילות הכלכלית אינה מדווחת לרשות המסים. על פי אומדנים של רשות המסים, כ- 20% מהפעילות במשק אינה מדווחת ומדובר באובדן גביית מיסים של […]

זכויות העובדים בעת חילופי מעסיקים

במציאות החדשה של עולם העסקים, מתרחשים מדי יום שינויים במבנה העסק או החברה, בין אם מדובר בעסקים גדולים ובין אם בעסקים קטנים, בין היתר, מכירה ורכישה של עסקים, מיזוגים וכיוצ”ב. לתהליכים אלו יש השפעה ישירה גם על העובדים של העסק או החברה, ועל כן חשוב להקפיד ולהגן על זכויות העובדים שמעסיקיהם התחלפו מכל סיבה שהיא. […]

שכיר או קבלן עצמאי (פרילנסר) – מה ההבדלים ?

קבלן עצמאי (פרילנסר) או שכיר ? המעסיק ביצע התקשרות עם עובדים המועסקים על ידו באמצעות חשבוניות בסטאטוס של קבלן עצמאי (פרילנסר). נשאלת השאלה – באילו תנאים יכיר בית הדין לעבודה בעובדים אלה כשכירים ? מאמר זה נועד לסייע לבעל עסק בטרם קבלת החלטה האם להעסיק עובדים בססטוס של שכירים או בסטטוס של קבלנים עצמאים. בהתקיים […]