המדריך להסכם התקשרות (הסכם עבודה) עם קבלן השיפוצים

כבעלי עסקים (ולעתים אף כפרטיים) אנחנו לעתים נאלצים לתפקד כמנהלי פרוייקט בנייה (שיפוץ מבנה, הקמת עסק במבנה חדש וכו’), כאשר אין לנו כל נסיון ו/או ידע בתחום ועל כן פעמים רבות נגרם נזק כספי רב אשר ניתן היה למנוע מראש.

הסכם עבודה עם קבלן מגדיר את הזכויות והחובות המשפטיות והמסחריות של ההתקשרות בין הלקוח הפרטי או היזם ובין קבלן השיפוצים, קבלן הבניין, קבלן השלד או כל קבלן אחר בתחום הבניין.

חתימה על  הסכם משפטי בכתב מול קבלן השיפוצים הינה שלב הכרחי וחשוב לפני שמתחילים את ההתקשרות עם הקבלן ובטרם תחילת עבודות השיפוץ ו/או הבנייה, וזאת על מנת להגן על עצמכם ולהקטין את הסיכון “שיעבדו עליכם” וכן להמנע ממחלוקות מיותרות וסכסוכים משפטיים ארוכים ויקרים.

הסכם בכתב עם הקבלן מגן עליכם חוקית במקרה שקבלן השיפוצים אינו עומד בהתחייבויותיו.

גם אם הקפדתם ובחרתם בקפידה קבלן שיפוצים לאחר המלצות, הרי שלא ניתן לצפות מראש מה עלול להתפתח במהלך ההתקשרות ועבודות השיפוץ בנכס.

הסכם בכתב מסדיר משפטית את הנושאים העיקריים נשוא ההתקשרות, ולרבות: לוח הזמנים, התמורה ואופן תשלום התמורה, ביטוחים, מפרט טכני, רמת גימור וכיוצ”ב.

הסכם השיפוץ מול הקבלן צריך להיות בכתב ומותאם לתנאים וההוראות של כל עסקה ועסקה, ובכך ניתן למנוע הוצאות כספיות לא צפויות, מחלוקות ועוגמת נפש.

סעיפים חשובים בהסכם שיפוצים

  •  בידקו היטב את הקבלן: וודאו מהו הניסיון של הקבלן בסוג העבודה וקבלו המלצות. שימו לב, כי בהתאם לחוק עבודות קבלניות מסוג מסוים או בהיקף כספי מסוים, חייבות להתבצע באמצעות קבלן רשום.

 

  • עובדים: הקבלן אחראי להעסיק עובדים מקצועיים, מורשים ובעלי היתר עבודה.

 

  • תכניות עבודה והתכניות האדריכליות לביצוע הפרוייקט.

 

  • פירוט עבודות השיפוץ: פירוט מלא ומדוייק, ככל האפשר, של עבודות השיפוץ, לרבות: האם התמורה כוללת אספקה של חומרי הגלם או רק את ביצוע העבודות, סוג חומרי הגלם (מרצפות, כלים סניטריים, צבע, ארונות וכו’), רמת הגימור ועוד.

 

  • לוח זמנים: יש לקבוע מועד לתחילת ביצוע העבודות וכן מועד ברור לסיום העבודות, לרבות לוח זמני עבודה לכל אחד משלבי עבודות השיפוץ של הפרוייקט. כמו כן, יש לקבוע מנגנון פיצוי כספי בגין איחור בביצוע העבודות עבור כל יום של איחור. מנגנון הפיצוי יבטיח כי האינטרס של הקבלן יהיה לעמוד בלוח הזמנים ולהמנע מהפיצוי הכספי שנקבע בהסכם.

 

  • תנאי תשלום (תמורה): סעיף זה הינו סעיף עיקרי וחשוב בהתקשרות מול קבלן השיפוצים. חשוב מאוד לוודא כי לא תהא לקבלן אפשרות לדרוש כספים נוספים עבור עבודות נוספות, אשר הוסכמו ונכללו מראש. כמו כן, חשוב כי לוח התשלומים יהיה בהתאם לקצב ההתקדמות של עבודות השיפוץ וכי התשלום האחרון יהיה כנגד קבלת “טופס 4” לנכס המאשר להתגורר בנכס.

 

  • בטיחות: על פי החוק הקבלן חייב למנות מנהל עבודה, שתפקידו לבצע פיקוח ובקרה על עבודות השיפוץ, לרבות שמירה על נהלי הבטיחות.

 

  • ביטוחים: יש לחייב ולוודא כי הקבלן ערך את כל הביטוחים הנדרשים לביצוע עבודות השיפוץ, וכי מלוא האחריות חלה על הקבלן בלבד (לרבות: נזקי רכוש, נזקים לצד שלישי, נזקי גוף וכיוצ”ב).

 

  • אחריות הקבלן לאחר סיום העבודות: מומלץ להוסיף סעיף לפיו חלה על הקבלן אחריות לביצוע העבודות לפי חוק מכר (דירות), ולחייבו לבצע על חשבונו תיקון של כל ליקוי ו/או פגם, תוך זמן סביר במהלך תקופת הבדק.

 

כיצד יש לפעול במקרה בו התגלה ליקוי במהלך השיפוץ או לאחר סיום עבודות השיפוץ?

בהתאם להוראות החוק, יש להודיע לקבלן אודות הליקוי ולאפשר לו לבצע את התיקון. במידה והקבלן סירב לשאת באחריות ולבצע תיקון של הליקוי, הרי שיש לפנות לערכאות המשפטיות. במקרים בהם הנזק הוא משמעותי ודחו, הרי שיש לשקול ביצוע התיקון ע”י קבלן אחר ולהוסיף לתובענה את עלות התיקון.

 

מומלץ,שלא להסתפק בהצעת מחיר או בהסכם סטנדרטי (שלרוב הורד מהאינטרנט), אלא להתייעץ עם עורך דין הבקיא בתחום זה, ולערוך הסכם מפורט ולהקפיד על כל הפרטים וההסכמות של עבודות השיפוץ.

 

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי.

בכל שאלה נוספת – מוזמנים לשלוח הודעה או להשאיר את הפרטים ונצור עמכם קשר בהקדם.
| 050-2377155 | 03-6873770 | limor@ozery-law.co.il

מאמרים שעשויים לעניין אותך

היי, כאן עוה”ד עוזרי.

אשמח לעזור…

דילוג לתוכן