הסכם התקשרות/הסכם שכר טרחה – כללים חשובים !

הסכם התקשרות של העסק עם הלקוחות, הינו אחד מהסכמי הבסיס החשובים ביותר של כל עסק ו/או חברה.

להסכם זה יש השלכות משמעותיות על הפעילות העסקית והוא מסדיר את החובות והזכויות של הצדדים הנובעים מעצם ההתקשרות.

הסכם התקשרות בין עסק ללקוח מסייע במניעת מחלוקות פוטנציאליות ו/או סכסוכים, ומסדיר במסמך בכתב את הזכויות והחובות של הצדדים במסגרת ההתקשרות/העסקה הרלבנטית.

מה החשיבות בעריכת הסכם התקשרות?

בעריכה וחתימה על הסכם התקשרות מפורט, מלא ומותאם לעסק הספציפי, ניתן למנוע סכסוכים ו/או מחלוקות עתידיות בין נותן השרות ומקבל השרות, וכן יש בכך בכדי למנוע הוצאות משפטיות מיותרות עתידיות.
הסכם התקשרות יכול לתרום באופן ישיר במתן פתרונות מהירים לדילמות עסקיות במהלך ההתקשרות, לחסוך פנייה לערכאות משפטיות ומשכך לחסוך עוגמת נפש רבה לכל הצדדים.

באיזה שלב רצוי לחתום על הסכם התקשרות?

ראשית, מומלץ בטרם פתיחת העסק ו/או החברה, לערוך הסכם התקשרות מותאם לפעילות העסק, ובו ההוראות והתנאים בדבר ההתקשרות. חשוב לחתום על הסכם זה בטרם תחילת ההתקשרות עם מקבל השרות, וזאת על מנת למנוע מבעוד מועד מחלוקות, ובמידת הצורך, לבצע שינויים והתאמות בהסכם הבסיס.
ההסכם עשוי להגביר את מחויבות הלקוחות לעסקה ולמנוע מהם כל ניסיון ביטול.

מהם ההוראות והתנאים העיקריים שיש לכלול בהסכם זה?

  • פרטי הצדדים לעסקה: חשוב להקפיד לציין את הפרטים המלאים של הצדדים לעסקה (שם, תעודת זהות/ח.פ/שותפות, מען, מייל וטלפון). במקרה של חברה – יש לקבל פרוטוקול זכויות חתימה, המהווה אישור כי החתימה על ההסכם תקפה ונעשית כדין.
  • סוג השירותים: מה סוג השירות, מה מהות ההתקשרות, מועדי ביצוע ואופן ביצוע מתן השירות. חשוב להבהיר מה המוצר נשוא ההסכם, ומה החובות והמחוייבויות של המזמין ומקבל השירות.
  • תקופת ההתקשרות: הצדדים קובעים בהסכם האם תקופת ההתקשרות היא ללא הגבלה ו/או לתקופה מוגדרת מראש.
  • התמורה ותנאי התשלום: מהם המועדים אשר בהם יש לבצע את התשלום ובאיזה שלב של ביצוע העבודות/השירות נשוא ההסכם. האם התשלום הינו בכפוף לתנאי כלשהו אשר מי מהצדדים מחוייב בו (לדוג – המצאת אישורים/מסמכים, קבלת היתר, המצאת ערבות וכו’). כמו כן, יש לציין האם ניתן לסיים את ההתקשרות בטרם הושלמו העבודות נשוא ההסכם, ואם כן – באילו תנאים ומה התשלום שיבוצע במקרה דנן.
    חשוב – יש לציין כי עבור כל עבודה נוספת שאיננה מצויינת בהסכם, יקבע תשלום בנפרד.
  • שמירה על סודיות ואי תחרות: פעמים רבות, העסק עלול לחשוף מידע רגיש וסודי של העסק במהלך ההתקשרות, ועל כן במצבים אלה יש לכלול בהסכם סעיף אשר מחייב לשמור בסוד כל מידע שמי מהצדדים נחשף אליו במהלך ההתנהלות המשותפת (בצירוף סנקציה כספית במקרה של הפרה!) ולעתים אף להוסיף סעיף אי תחרות, והכל בהתאם למקרה הרלבנטי.
  • ביטוחים – עריכת ביטוחים מותאמים לעסק ולהסכם ההתקשרות הינה אחד מאבני היסוד. יש לציין בהסכם על מי מהצדדים חלה החובה והאחריות לביצוע ביטוחים אלה. אי עריכת ביטוחים עלולה לגרום לפגיעה כספית קשה ורבה לעסק. ועל כן תמיד בידקו באם יש לבצע בעסק – ביטוח צד ג’, ביטוח מבנה, ביטוח תכולה, חבות מעבידים, אחריות מקצועית וכיוצ”ב.
  • תקופת אחריות – יש להבהיר מפורשות בהסכם האם חלה על מי מהצדדים החובה למתן תקופת אחריות בגין ביצוע העבודות ו/או השירות נשוא ההסכם, ואם כן – מהי תקופת האחריות ומה התנאים האמורים בה.
  • ביטול והפרת הסכם – בתחילת ההתקשרות, כאשר מערכת היחסים עדיין טובה, רצוי להתייחס גם לסנקציות במקרה של הפרת ההסכמות ו/או המחוייבויות, ולדוגמא – מה קורה במצב בו אחד מהצדדים מפר את התחייבויותיו? האם תחול סנקציה כספית ? האם יבוטל ההסכם ? האם במקרה של הפרה – יש סעיף גישור/בוררות מחייב ?

 

חשוב לפנות לייעוץ משפטי מקדים על מנת לערוך הסכם התקשרות מותאם לאופי והמטרות של העסק ו/או החברה.

משרדנו מלווה עסקים וחברות למעלה מ- 18 שנים, ומתמחה בעריכת הסכמים מסחריים ופתרון דילמות עסקיות.

מוזמנים לשלוח הודעה או להשאיר את הפרטים ונצור עמכם קשר בהקדם.
| 050-2377155 | 03-6873770 | limor@ozery-law.co.il

מאמרים שעשויים לעניין אותך

היי, כאן עוה”ד עוזרי.

אשמח לעזור…

דילוג לתוכן