הסכם שותפות – כללים חשובים

במאמר זה נתאר את החשיבות הרבה שיש בעריכת הסכם שותפות בטרם הקמת העסק.

למרבה ההפתעה, אנשים רבים בוחרים לוותר על עריכה של הסכם שותפות המסדיר את החובות והזכויות של כל אחד מהשותפים, וזאת על אף שבמרבית הפעמים, פתיחה של עסק נעשית לאחר תקופה ארוכה של חשיבה והשקעה של כספים רבים המהווים את מרבית הונם.

במקרים אחרים, מנסחים הצדדים, בינם ובין עצמם, הסכם שותפות באופן עצמאי, וללא התייעצות משפטית.

הסיבה לכך, ככל הנראה, נעוצה בכך שמספר לא מועט של השותפויות נפתח בין חברים ו/או בני משפחה, ואלה סבורים שקיימת ביניהם מערכת אמון שאינה מחייבת עריכת הסכם משפטי בכתב ולעתים אף חוששים כי עריכת הסכם משפטי יעכיר את היחסים ביניהם.

בפועל, מבחן המציאות, מלמד כי עסקים ומשפחה לא תמיד הולכים יחדיו. ודווקא במקרים אלה חשוב אף יותר לגבות את ההסכמות וההתחייבויות בכתב, וזאת על מנת להמנע מסכסוכים ומחלוקות.

משכך, רגע לפני פתיחת השותפות – חשוב להתייעץ ולבדוק עם עורך דין, המומחה בתחום, מהם היתרונות והחסרונות בהתאגדות בשותפות.

ולהלן הסבר כללי לענין הגדרת “שותפות” וכן מספר נקודות החשובות בעריכת הסכם שותפות.

מהי שותפות?

שותפות היא התאגדות משפטית, בין מספר ישויות משפטיות (כגון: בני אדם, מספר חברות וכיוצ”ב), המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים, ואינם מאוגדים באופן אחר, כמו בחברה בערבון מוגבל או אגודה שיתופית.

סוגי שותפויות

לפני שמתחילים לפעול כשותפות, יש להתייעץ ולקבל החלטה לענין סוג השותפות המתאים לעסק.

שותפות כלליתהשותפים זכאים לנתח מרווחי השותפות כפי המוסכם ביניהם, ובניגוד לצורות אחרות של התאגדות, כגון חברה בע”מ, הם חבים בחובות השותפות באופן אישי, ביחד ולחוד.

מספר השותפים הכלליים לא יעלה על 20.

בשותפות של עורכי דין או רואי חשבון לשם עיסוק במקצועם, ניתן לכלול יותר מ- 20 חברים.

שותפות מוגבלתשותף יכול להיות “שותף מוגבל”, ואז לא יהיה חייב בחובות השותפות מעבר לסכום השקעתו ההתחלתית, אך חלות עליו מגבלות מסוימות שאינן חלות על שותף כללי (שותף שאינו מוגבל). שותפות בה ישנו שותף מוגבל היא למעשה מעין גוף משפטי המצוי בין החברה ובין השותפות. התאגדות מעין זו אופיינית לקרנות השקעה בהיי טק, קרנות השקעה וגידור בשוק ההון ובנדל”ן.

רישום ועריכת הסכם שותפות

על מנת להקים שותפות שנועדה לנהל עסק יש לרשום אותה אצל רשם השותפויות. עם זאת, רישום השותפות אינו תנאי לקיומה של השותפות ואי-רישומה לא ישפיע על השיקול אם השותפות קיימת או לאו.

בהקמת שותפות כללית אין חובה לערוך הסכם שותפות בכתב, ובמקרה זה חלות הוראות “פקודת השותפויות”. לעומת זאת, בשותפות מוגבלת, צורת ההתאגדות מחייבת את הצדדים לערוך הסכם בכתב.

טיפים לעריכת הסכם שותפות

על מנת להמנע ממחלוקות ו/או סכסוכים עתידיים בעניין יחסי השותפות בעסק, חשוב לפנות לייעוץ משפטי על מנת לערוך הסכם מפורט בדבר זכויות וחובות השותפים וההתחייבויות ההדדיות.

להלן מספר דגשים לעריכת הסכם שותפות –

  • הגדרה של מטרת השותפות.
  • התפקיד של כל שותף בעסק – חשוב להגדיר מבעוד מועד מה אופי התפקיד של כל שותף, שעות הפעילות, היעדים, השכר החודשי וכיוח”ב.
  • חלוקת הרווחים והשכר של כל שותף – החלטה באם בשנת הפעילות הראשונה תהא חלוקת רווחים ו/או שכר (פעמים רבות חשוב לקבל הסכמת השותפים מראש, כי תשלום שכר יבוצע רק לאחר הגעה ליעדים כספיים בעסק).
  • מנגנון קבלת החלטות בעסק – הסכם שותפות צריך להגדיר כיצד מתקבלות החלטות בעסק, ובאיזה סוג של החלטות (עובדים, שכר, תשלום לספקים, הסכמים מסחריים, בנקים וכיוצ”ב). האם החלטה תתקבל באמצעות “רוב השותפים” או “החלטה פה אחד” או בכל דרך אחרת שתוסכם בין הצדדים.
  • פירוק או מכירת העסק  – אופן ביצוע הליכי פירוק או מכירת העסק, באם יאלצו השותפים לעשות כן.
  • מנגנון ליישוב סכסוכים ומחלוקות – לעתים קיימת עדיפות לצדדים להמנע מפנייה ישירה לערכאות המשפטיות, ומשכך לקבוע מנגנון מוסכם להליכי גישור או בוררות (ולעתים אף למנות מראש  גורם מוסכם).
  • תכנית עסקית – חשוב לערוך תכנית עסקית בטרם הקמת העסק ל- 5 שנים הראשונות לקיום העסק, ובה להגדיר, בין היתר, את היעדים, ההשקעות הכספיות, מצבת העובדים, קהל היעד, הספקים וכיוצ”ב.

אנו ממליצים לפנות לייעוץ משפטי בטרם קבלת החלטה על הקמת שותפות, וכן לערוך הסכם שותפות בכתב. עריכת הסכם שותפות באמצעות עורך דין, יכול למנוע סכסוכים עתידיים בין השותפים, ועל כן קיימת חשיבות בהגדרת הזכויות, החובות וההתחייבויות מבעוד מועד.

משרדנו מלווה עסקים בתחום המסחרי ודיני העבודה, החל משלב הרעיון של העסק ובמהלך הפעילות השוטפת של העסק, לרבות עריכת הסכמי שותפות.

נשמח לעמוד לרשותכם!

מאמרים שעשויים לעניין אותך

היי, כאן עוה”ד עוזרי.

אשמח לעזור…

דילוג לתוכן