מסמך הבעת רצון – שאלות ותשובות

מי רשאי לערוך מסמך הבעת רצון? אפוטרופוס מכהן נוכחי שהוא קרוב משפחה (בן, בן זוג, הורה, אח, סב) של האדם לו הוא מונה כאפוטרופוס על ידי בית המשפט. “אפוטרופוס למעשה” – מי שדואג בפועל לענייניו של האדם, גם במקרה שלא ניתן צו מינוי אפוטרופסות על ידי בית המשפט (סעיף 67 לחוק). למי קיימת חשיבות מיוחדת […]

מהו “מסמך הבעת רצון” ? מדוע יש חשיבות רבה בעריכת “מסמך הבעת רצון”?

מאמר זה מיועד לכל הורה לילד קטין (מתחת לגיל 18) וכן לכל בן משפחה אשר משמש כאפוטרופוס לבן משפחה אחר (לרבות: קטין, בגיר, קשיש או בעל צרכים מיוחדים).מנקודת מבטי, מסמך זה הוא החשוב ביותר עבור הורה (בפרט הורה יחידני) או בן משפחה המשמש כאפוטרופוס של קטין או בגיר בעל צרכים מיוחדים, אשר תלוי בו מבחינה […]

מה הפרוצדורה לעריכת יפוי כח מתמשך?

יפוי כח מתמשך צריך להעשות בכתב, באמצעות טופס מובנה אשר נערך בהתאם להוראות הקבועות ב”תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון), התשע”ז-2017.את ייפוי הכוח המתמשך רשאי לערוך רק עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת והוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכח.יש להפקיד את יפוי […]

אילו הנחיות/הוראות מקדימות יכולות להכלל ביפוי הכח המתמשך?

הממנה (עורך יפוי הכח) יכול לקבוע קביעה כללית, כי מיופה הכח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות, ובכך להשאיר למיופה הכח את שיקול הדעת המלא לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים, וזאת באמצעות קביעת המניות מקדימות.לדוגמא – הממנה יכול לקבוע בענייניו האישיים הרפואיים את סוג […]

יפוי כח מתמשך – מי רשאי למנות ומי רשאי להתמנות כמיופה כח ?

מי רשאי לערוך יפוי כח מתמשך?• בגיר (מעל גיל 18).• בעל כשירות – “מי שמסוגל להבין את המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך, מטרותיו ותוצאותיו, ואם הוא אדם עם מוגבלות – בהינתן התאמות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות” (סעיף 32א לחוק). מי רשאי להתמנות כמיופה כח ?• בגיר.• יחיד.• לא מונה לו אפוטרופוס, […]

יפוי כח מתמשך – לקחת שליטה על החיים. בחיים!

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך (במקרים מתאימים קיים צורך בקבלת אישור רפואי לכשירות בטרם חתימה).ההסדרים החדשים בחוק נועדו להעביר לשליטת האדם […]