מכירת דירה שהתקבלה בירושה – האם חל מס שבח ?

רבים טועים וחושבים, כי כל דירה שהתקבלה בירושה זכאית להמכר בפטור מלא ממס שבח. חשוב שתדעו – זוהי טעות! על מנת לקבל זכאות לפטור ממס שבח בגין מכירת דירה שירשתם, עליכם לעמוד בתנאים של סעיף 49ב(5) לחוק מס שבח: המכירה היא של דירת מגורים מזכה שקיבל המוכר בירושה – דירת מגורים ששימשה למגורים. המוכר הוא […]

הסכם חלוקת עזבון בין יורשים – כיצד ניתן לערוך ומה החשיבות ?

חוק הירושה, תשכ”ה-1965 קובע, כי עזבון המנוח יחולק בהתאם לקבוע בצוואתו, אם קיימת, ואם לא נערכה צוואה – יחולק עזבונו בהתאם להוראות חוק הירושה על פי דין, וזאת בהתאם לצו ירושה או צו קיום צוואה שיינתן על ידי הרשם לענייני ירושה או בית המשפט. הסכם חלוקת עזבון בין יורשים, הינו הסכם שנערך בין יורשים, אשר […]

ירושה על פי דין

מהי ירושה? מיהם היורשים לפי דין (כשאין צוואה) ?ירושה, במובן חוק הירושה, היא פעולה משפטית, המתייחסת להעברת רכושו (עזבונו) של נפטר ליורש.ואכן, סעיף 1 לחוק הירושה קובע, כי עם מותו של אדם עובר עזבונו ליורשיו.יורשים נקבעים באחת משתי הדרכים:א. באמצעות צוואה.ב. בהעדרה צוואה – לפי הקבוע בחוק הירושה (ירושה לפי דין).חוק הירושה קובע, כי היורשים […]

טיפים לעריכת צוואה בכתב יד

• בראש הצוואה יש לרשום את תאריך הכתיבה ואת הכותרת “צוואה”.• פרטי המצווה: שם מלא, תעודת זהות, כתובת.• פרטי היורשים: שם מלא, תעודת זהות (לא חובה), כתובת וכל פרט שיסייע בזיהוי הוודאי.• אופן חלוקת הרכוש: בכתיבה ברורה, חד משמעית והגיונית וללא לשון שלילה. חשוב לפרט ככל הניתן את כל הנכסים הכלולים בעיזבון ואת חלוקתם בין […]

באילו מקרים כדאי לערוך צוואה ?

ידועים בציבור: מומלץ לערוך צוואה כדי למנוע סכסוך אפשרי לגבי מעמד הידוע בציבור הנותר בחיים. בני זוג גרושים או פרודים. הורה יחידני. זוג שנשוי נישואים שניים ולכ”א מבני הזוג יש ילדים משלו. זוג מבוגר שאין לו ילדים. זכויות רכוש: מקרים שבהם קיים צורך להסדיר זכויות שימוש ברכוש לאחר מותו של המצווה. פיצול הירושה: מקרים שבהם […]

תנאים לשינוי צוואה הדדית של בני זוג

האם ניתן לשנות צוואה הדדית, כשבני הזוג בחיים?שינוי של צוואה הדדית במהלך חייהם של בני הזוג הינו אפשרי רק בכפוף למסירת הודעה בכתב לבן הזוג השני, וזאת בטרם מבוצע השינוי בצוואה. את המסירה ההודעה לבן/ת הזוג יש לבצע בהתאם להוראות החוק, ויש לוודא שאכן ההודעה התקבלה.באם נמסרה ההודעה כדין, הרי שהצוואות של בני הזוג בטלות, […]

צוואה הדדית, מהי ?!

סעיף 8א לחוק הירושה קובע כי בני זוג רשאים לכתוב צוואות הדדיות. צוואות אלה מסתמכות האחת על השניה.בצוואה הדדית קובעים בני הזוג כי עם מות אחד מבני הזוג, יעבור עזבונו של בן הזוג שנפטר לבן הזוג שנותר בחיים, ובמות שני בני הזוג יועבר העיזבון לצד שלישי, בדרך כלל לילדי בני הזוג.חוק הירושה קובע כי עם […]

סוגי צוואות

צוואה בכתב יד:סעיף 19 לחוק הירושה קובע, כי צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו. צוואה מסוג זה הינה הדרך הקלה ביותר לעריכת צוואה, וזאת מאחר וניתן לערוך את הצוואה באופן עצמאי, ללא עו”ד וללא עלויות.עם זאת, צוואה מסוג זה אינה מומלצת, מאחר ולעתים ניסוח הצוואה אינו ברור ולקוי, […]

מהן העילות לפסלות צוואה ?

החוק קובע הוראות ברורות על מנת להבטיח כי הצוואה תבטא את רצונו החופשי והאישי של המצווה, ללא כל השפעה או לחץ מגורם כלשהו, וכדלהלן: התחייבות לעשות צוואה, לשנותה או לבטלה או שלא לעשות אחת מאלה – אינה תופסת ;   הוראת צוואה השוללת או מגבילה את זכות המצווה לשנות את הצוואה או לבטלה – בטלה […]

מתי ואיך ניתן להתנגד לצוואה ?

התנגדות לצו קיום צוואה מקרה שקרה:  הגיע אלי לקוח במצב ריגשי קשה, עצבני ומתוח. הוא סיפר, כי היתה לו בת משפחה ערירית שנפטרה זה עתה, אשר הוא טיפל בה והיה לה כבן במשך שנים רבות. המנוחה ציינה בפניו בחייה, כי ערכה צוואה לפיה הוא היורש היחידי. לאחר פטירתה, פנתה אליו המטפלת של המנוחה ועדכנה אותו […]