מכירת דירה שהתקבלה בירושה – האם חל מס שבח ?

רבים טועים וחושבים, כי כל דירה שהתקבלה בירושה זכאית להמכר בפטור מלא ממס שבח.

חשוב שתדעו – זוהי טעות!

על מנת לקבל זכאות לפטור ממס שבח בגין מכירת דירה שירשתם, עליכם לעמוד בתנאים של סעיף 49ב(5) לחוק מס שבח:

  • המכירה היא של דירת מגורים מזכה שקיבל המוכר בירושה – דירת מגורים ששימשה למגורים.
  • המוכר הוא בן זוגו של המוריש, או צאצא של המוריש או בן זוג של צאצא של המוריש.
  • לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד.
  • אילו המוריש עדיין בחיים ומוכר את הדירה היה זכאי לפטור.

 

התנאי האחרון מוביל לקריטריונים נוספים שיש לבדוק ביחס למוריש :

  • המוריש היה תושב ישראל או תושב חוץ שבמדינת התושבות שלו אין לו דירה.
  • הדירה הינה דירת מגורים ששימשה למגורים ב-4 שנים שקדמו למכירתה על ידי היורשים.
  • חלפו 18 חודשים מהיום שהדירה בבעלות המוריש ועד ליום המכירה ע”י היורשים.
  • המוריש לא מכר ב- 18 חודשים שקדמו ליום מכירת הדירה ע”י היורשים, דירה אחרת בפטור דירה יחידה.

מה הדין לענין תושב חוץ ?

לגבי תושב חוץ נקבע כי יהיה זכאי לפטור ממס שבח לפי פרק זה רק אם אין לו דירה אחרת במדינת התושבות.

לעניין זה, נקבעה חזקה חלוטה שלפיה יראו תושב חוץ כמי שיש לו דירה במדינה בה הוא תושב כל עוד לא המציא אישור משלטונות המס באותה מדינה כי אין לו (ולתא המשפחתי שלו) דירה כאמור. בהוראת הביצוע הודגש כי אין להסתפק בתצהיר או כל מסמך אחר למעט אישור משלטונות המס באותה מדינה.

עמידה בכל התנאים האמורים לעיל, מאפשרת מכירה של דירת ירושה בפטור ממס שבח (הפטור מוגבל לנכס בשווי של עד 4,522,000 ₪).

השימוש הינו בפטור מס שבח של המוריש ולא בפטור האישי שלכם.

כאשר דירה יחידה אינה דירתו היחידה של המוריש – מה המשמעות?

כאשר זוהי הדירה היחידה של היורש – ניתן לעשות שימוש בפטור ממס שבח האישי של מכירת דירת מגורים יחידה ועמידה בתנאי הפטור.
כאשר זוהי איננה דירתו היחידה של היורש – יבוצע חישוב של תשלום מס השבח, כאשר חשוב לדעת כי התקופה החייבת הינה התקופה ממועד הרכישה על ידי המוריש (ולא מהמועד שהיורש קיבל את הדירה בירושה).

 

מוזמנים לשלוח הודעה או להשאיר את הפרטים ונצור עמכם קשר בהקדם.
| 050-2377155 | 03-6873770 | limor@ozery-law.co.il

מאמרים שעשויים לעניין אותך

היי, כאן עוה”ד עוזרי.

אשמח לעזור…

דילוג לתוכן