הסכם חלוקת עזבון בין יורשים – כיצד ניתן לערוך ומה החשיבות ?

חוק הירושה, תשכ”ה-1965 קובע, כי עזבון המנוח יחולק בהתאם לקבוע בצוואתו, אם קיימת, ואם לא נערכה צוואה – יחולק עזבונו בהתאם להוראות חוק הירושה על פי דין, וזאת בהתאם לצו ירושה או צו קיום צוואה שיינתן על ידי הרשם לענייני ירושה או בית המשפט.

הסכם חלוקת עזבון בין יורשים, הינו הסכם שנערך בין יורשים, אשר מעוניינים לבצע שינוי באופן חלוקת נכסי העזבון, והדבר אפשרי בכפוף לעמידה במספר תנאים מקדמיים ברורים, שיפורטו במאמר זה.

הסיבות לעריכת הסכם חלוקה הינן רבות ומגוונות, אך לרוב הסיבה לכך נעוצה בשיקולי מיסוי ובעיקר מיסוי מקרקעין.

לדוגמא – כאשר היורשים אינם רוצים לרשת במשותף דירת מגורים, מאחר ורישום הנכס במשותף אינו מאפשר להם לנצל בדרך המיטבית את הפטורים מתשלום מס שבח בעת מכירת הדירה או כאשר יש מחלוקות ו/או סכסוכים בין היורשים, ואלה מעוניינים לבצע הפרדה מוחלטת של נכסי העזבון ובכך למנוע חיכוכים מיותרים.

פעולת הורשה, אינה נחשבת כעסקה במקרקעין, ולפיכך פעולות העברה במסגרת הסכם חלוקת עיזבון נחשבות כחלק מהליך ההורשה ופטורים ממס שבח.

חשוב מאוד – להמנע מכל חלוקה של עיזבון, ולו חלוקה חלקית (לרבות אי ביצוע רישום הנכס ע”ש היורשים ברשויות הרלבנטיות), במקרים בהם היורשים מעוניינים לערוך ביניהם הסכם לחלוקת העזבון.

התנאים לעריכת הסכם החלוקה

סעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג – 1963, קובע מהם את ההוראות והתנאים שצריכים להתקיים, על מנת שעסקת החלוקה והעברות הנכסים בין היורשים תוכר כעסקת מכירה שאיננה חייבת במס.

זהות הצדדים להסכם – צדדים להסכם החלוקה יכולים להיות רק היורשים, בין אלו על פי דין ובין אלו על פי הצוואה. קרובים אחרים אינם יכולים להיות צד להסכם. ההסכם אינו חייב לכלול את כל היורשים, כך שאפשר שרק חלק מהם יהיה צד להסכם.

מהות ההסכם – אין חובה שההסכם יתייחסו לכל העיזבון. קיימת אפשרות להתייחס בהסכם החלוקה לעיזבון כולו או רק לחלקו.

יש לבצע את ההסכם והחלוקה בטרם הסתיימה חלוקת העיזבון – חשוב מאוד לזכור כי יש לבצע את הסכם חלוקת העזבון בטרם חלוקת העיזבון בפועל ורישומו ברשויות השונות (לשכת רישום מקרקעין ו/או מינהל מקרקעי ישראל וכיוצ”ב). הסכם חלוקת עיזבון אשר יערך לאחר חלוקת העיזבון בפועל, לא יהיה פטור ממס בהתאם להוראות החוק. מומלץ, לערוך את הסכם החלוקה בטרם הגשת הבקשה לצו ירושה ו/או צו קיום צוואה.

חלוקת העזבון הינה מנכסי העזבון בלבד – לא ניתן לכלול בהסכם חלוקה נכסים שאינם נמנים על נכסי העזבון, ובוודאי שלא לצורך תשלומי איזון בין היורשים. ולדוגמא – במידה והיורשים מעוניינים להעביר נכס מסויים ע”ש יורש אחד בלבד, על היורש בתמורה לבצע תשלום כספי ליתר היורשים, הרי שבמצב זה הכספים ישולמו מתוך כספי העיזבון בלבד, באם קיימים. ביצוע תשלומי איזון שלא מכספי העיזבון, מהווה עסקה חייבת במס בהתאם להוראות החוק.

מנהל עיזבון – כאשר קיים מנהל עיזבון, הוא רשאי לפנות לבית המשפט ולהביא לאישורו הסכם חלוקת עזבון, וזאת אף בהעדר הסכמה של היורשים.

אישור הסכם החלוקה – לא קיימת חובה לאשר בבית המשפט את הסכם החלוקה בין היורשים, וניתן לו תוקף משפטי עם חתימתו ע”י כלל היורשים. יש לצרף את ההסכם לצו הירושה או לצו קיום צוואה, ובכך הוא מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות חלוקת העזבון.

עם זאת, במקרה של רישום הסכם חלוקת עיזבון שאינו מאושר על ידי בית משפט, על כל הצדדים (היורשים) לחתום על הבקשה לרישום הסכם חלוקת עיזבון (להבדיל מבקשה לרישום הורשה ללא הסכם חלוקה – בה מספיק כי אחד היורשים יחתום עליה).

אופן עריכת הסכם החלוקה

השלב הראשון הוא פנייה אל עורך דין שם קבלת ייעוץ משפטי להיתכנות עריכת הסכם זה ולביצועו. לעתים היורשים יהיו מיוצגים ע”י עורך דין אחד מטעמם ולעתים היורשים ו/או מי מהם יפנו לעורך דין שייצג אותם בנפרד.

הסכם חלוקת העזבון נערך בכתב, תוך פירוט מלא של כל נכסי העזבון, וזאת על מנת לייצר וודאות ולמנוע סכסוכים ומחלוקות בין היורשים.

הניסיון הרב שמשרדנו צבר במהלך 18 השנים, מלמד, כי בטרם חלוקת עיזבון רצוי לבצע חשיבה ובדיקה עם עורך דין הבקיא בתחום זה, שכן לעתים חלוקה נכונה של העזבון יכולה להביא לחסכון מס וכן למנוע סכסוכים ומחלוקות בין היורשים.

לימור עוזרי – משרד עורכי דין וגישור מתמחה ומלווה בעריכת הסכם חלוקת עזבון בין יורשים, ומעניק שירות וייעוץ משפטי, במקצועיות ויצירתיות, תוך שילוב עם יועצים המתאימים לעסקה (שמאי, מהנדס, רו”ח וכיוצ”ב).

מוזמנים לשלוח הודעה או להשאיר את הפרטים ונצור עמכם קשר בהקדם.
| 050-2377155 | 03-6873770 | limor@ozery-law.co.il

מאמרים שעשויים לעניין אותך

היי, כאן עוה”ד עוזרי.

אשמח לעזור…

דילוג לתוכן