מה התוקף של הסכם משפטי בתקופת משבר הקורונה? מה משמעות “כח עליון” ?

בנוסף אני נשאלת לא מעט – האם אני יכול/ה בתקופה כזו לבטל את השיקים?האם אני יכול/ה לשנות את תנאי הסכם ההתקשרות עם הספק או הלקוח ?נקודת המוצא הבסיסית היא – התחייבויות יש לקיים!אין כל ספק, כי מצב החירום מקשה עלינו לקיים את ההסכמים.אין כל ספק, כי עסקים רבים צוברים הפסדים מדי חודש, ללא כל הכנסות.בעלי […]

התמודדות בעלי עסקים וחברות בזמן משבר – “בניית תוכנית חירום”

למרבה הצער, משבר הקורונה בארץ ובעולם, עלול לגרום לעסקים רבים להגיע לקריסה כלכלית ולסגירת העסקים בתוך מספר חודשים.בתקופה כזו, חשוב שכל עסק יערוך תוכנית עבודה המהווה “תוכנית חירום לעסק”, הכוללת:א. צמצום כוח האדם בעסק (מומלץ לפנות לייעוץ משפטי).ב. הקטנת עלויות והוצאות של העסק (ביטול הוצאות לא הכרחיות).ג. ניסיון להפחית את דמי השכירות במקום העסק לתקופה […]

5 שלבים לפתיחת עסק (ע.מ/שותפות)

שלב 1:קבלת החלטה בדבר סוג היישות המשפטית – עוסק מורשה / שותפות רשומה /שותפות שאינה רשומה.שלב 2:בחירת שם לעסק. מומלץ לבצע בדיקות באם קיים שם זהה או דומה לשם המבוקש ולבצע, במידת הצורך, רישום ברשם סימני המסחר.שלב 3:עריכת הסכמי בסיס לעסק-הסכם שותפות: זהו מסמך המסדיר את היחסים (הזכויות, החובות, ההתחייבויות) בין השותפים, ומהווה כלי מקדמי […]

5 השלבים בדרך לפתיחת חברה

שלב 1: קבלת החלטה בדבר סוג החברה. חברה מוגבלת במניות / חברה לא מוגבלת / חברת חוץ/ חברה פרטית / חברה ציבורית.מרבית החברות בישראל הינן חברות מוגבלות במניות, והנקראות “חברה בע”מ”. חברה מוגבלת במניות היא חברה שיש לה הון מניות, וחבות חבריה מוגבלת לסכום שכל אחד מהם עדיין לא שילם בעד המניות בידיו. אם שילם […]