אי הנפקת תלוש שכר כדין = קנס של אלפי ועשרות אלפי ש”ח

מעסיק מחוייב למסור לעובדיו תלוש שכר עם פרטי השכר ששילם להם, עד היום התשיעי שלאחר המועד שבו היה אמור לשלם את השכר.
מעסיק שלא מוסר תלוש, או מוסר תלוש שאינו כולל את כל הפרטים המצויינים בחוק, עובר עבירה פלילית !
אי מתן תלושים או מתן תלושים לא מפורטים עשויים לזכות את העובד בפיצויים לדוגמא (ללא הוכחת נזק) של עד סך של 5,000 ₪ לכל תלוש !

אלו פרטים נדרשים להכלל בתלוש השכר?
חוק הגנת השכר, התשי”ח- 1958, קובע בסעיף 24 כי מעביד חייב לנהל פנקס שכר ולמסור לכל עובד, בכתב, תלוש שכר. החוק מגדיר, כי “פנקס שכר” הוא פנקס בדבר שכר העבודה המגיע לעובדים ופרטי השכר ששולם להם.
“תלוש שכר” הוא רישום נתונים מתוך פנקס השכר, המפרט את פרטי השכר ששולם לעובד.
פרטי השכר שצריכים להיות מפורטים בפנקס השכר ובתלוש השכר מנויים בתוספת לחוק הגנת השכר.
(סעיף 24 לחוק).

שימו לב:
אי רישום של כל אחד מהרכיבים שלעיל, יכול להוות עילה לקבלת פיצויים של עד סך של 5,000 ₪, בגין תלוש שכר שלא כדין.

מאמרים שעשויים לעניין אותך

היי, כאן עוה”ד עוזרי.

אשמח לעזור…

דילוג לתוכן