עבודה בשחור – קבלת כסף בשחור, האם כדאי?!

קטגוריה:

בישראל קיימת תופעה נפוצה של העסקת עובדים ב”שחור” (ללא דיווח לרשויות המס), וזאת על אף המודעות הציבורית הקיימת בעניין כנגד התופעה.


ידוע וברור הוא, כי בישראל (ולא רק בישראל), חלק לא מבוטל מהפעילות הכלכלית אינה מדווחת לרשות המסים. על פי אומדנים של רשות המסים, כ- 20% מהפעילות במשק אינה מדווחת ומדובר באובדן גביית מיסים של כ- 35 מיליארד שקל בשנה.


במדינת ישראל עבודה בשחור מהווה עבירה פלילית לכל דבר ועניין, ועל אף שלעתים נראה לעובד ו/או למעסיק כי יש בכך יתרונות, הרי שבפועל מדובר בסיכון משמעותי ביותר עבור המעביד והעובד.
לא משתלם ואסור לעצמאי או שכיר לעבוד בשחור וללא תלוש שכר או הנפקת חשבונית מס/קבלה, וזאת נרחיב במאמר זה.

מהי עבודה בשחור ?

עבודה בשחור לעובד שכיר – כאשר עובד מועסק כשכיר, ללא קבלת תלוש שכר ו/או מקבל תלוש שכר מופחת (לא השכר המלא אותו הוא מקבל בפועל). במקרה זה, לא מבוצעות עבור העובד הפרשות סוציאליות כמתחייב בחוק (פנסיה, חופשה, הבראה, ביטוח לאומי, מס בריאות ועוד).

עבודה בשחור לעצמאי – כאשר אדם הינו בעל עסק עצמאי, ורשום כנישום עסקי מול רשויות המס, ומקבל תשלום בגין שירותים או מוצרים, אך אינו מנפיק ללקוחותיו חשבונית מס או קבלה עבור העסקה המבוצעת או מנפיק חשבונית/קבלה חלקית. התמורה מוגדרת ככסף שחור, אשר אינו מדווח כלל וכלל, וכמובן שמדובר בהעלמת מס.

עבודה בשחור = עבירה פלילית !

הוראות החוק במדינת ישראל קובעות, כי עבודה בשחור הינה אסורה, ומהווה עבירה פלילית.
הסיכון המרכזי הינו הגשת כתב אישום כנגד המעסיק, על כל המשתמע מכך.

חוק הגנת השכר, התשי”ח- 1958, קובע בסעיף 24 כי מעביד חייב לנהל פנקס שכר ולמסור לכל עובד, בכתב, תלוש שכר. החוק מגדיר, כי “פנקס שכר” הוא פנקס בדבר שכר העבודה המגיע לעובדים ופרטי השכר ששולם להם (ימי עבודה, שכר העבודה, הפרשות סוציאליות וכיוצ”ב).


מעסיק מחוייב למסור לעובדיו תלוש שכר עם פרטי השכר ששילם להם, עד היום התשיעי שלאחר המועד שבו היה אמור לשלם את השכר.
מעסיק שלא מוסר תלוש, או מוסר תלוש שאינו כולל את כל הפרטים המצויינים בחוק, עובר עבירה פלילית !
אי מתן תלושים או מתן תלושים לא מפורטים עשויים לזכות את העובד בפיצויים לדוגמא (ללא הוכחת נזק) של עד סך של 5,000 ₪ לכל תלוש !

מהי משמעות עבודה בשחור עבור המעסיק?

המשמעות לכך הינה הפסד כפול –

ראשית – המעסיק מבצע עבירה פלילית, על כל המשתמע מכך, וחשוף להגשת כתב אישום ולעיצומים כספיים.
שנית – המעסיק אינו יכול להכניס את הוצאות שכר העבודה ה”שחור” כחלק מהוצאות העסק וכן חשוף להגשת כתב תביעה כספי ע”י העובד ותשלום כל הפרשי התשלומים באופן רטרואקטיבי, בצירוף פיצוי כספי בהתאם להוראות הדין.

מהי משמעות עבודה בשחור עבור העובד?

עובדים רבים מקבלים החלטה שגויה ומסכימים (ולעתים אף בוחרים בכך!) לקבל שכר עבודה בשחור, כך שבדרך זו אין הם משלמים מס ומקבלים את הכסף ישירות במזומן ל”כיס”.
קיים הפסד כספי ומשמעותי רב (בהווה ובעתיד) לעובד שכיר שמקבל שכר בשחור, וזאת מאחר ולא מופרשים עבורו תשלומים סוציאליים, כמתחייב לפי חוק (ביטוח לאומי, בריאות, הבראה, חופשה, הפרשות פנסיה וכיוצ”ב).
קבלת תלוש שכר הינה הדרך הבסיסית בה ניתן לוודא, כי העובד מקבל את מלוא שכר העבודה והזכויות הסוציאליות המגיעות לו לפי חוק, ובאמצעות תלוש השכר, בין היתר, ניתן להגיש דרישה ו/או תביעה כספית כנגד המעסיק.

כמו כן, במקרה של פציעה ו/או תאונה במהלך העבודה, הרי שעובד בשחור אינו מבוטח ועל כן אינו יקבל פיצוי כספי מהמוסד לביטוח לאומי, ואף יתקשה בדרישת הכספים והזכויות המגיעות לו מהמעסיק. לצורך הוכחת יחסי עובד-מעסיק, כאשר העובד קיבל שכר בשחור, הרי שעליו להגיש תביעה כספית לבית הדין לעבודה ולהוכיח את טענותיו, דבר הכרוך בעוגמת נפש רבה ובהוצאות כספיות רבות ומיותרות.

תופעה מדאיגה של כסף שחור בתקופת הקורונה

החל מתחילת תקופת הקורונה, החלה תופעה מדאיגה של תשלום שכר עבודה בשחור. עובדים רבים מסרבים לקבל תלוש שכר, ומתנים את עבודתם רק באם יקבלו את השכר ב- שחור.

פעמים רבות, עובדים אלה מקבלים במקביל קצבאות ממוסדות המדינה (מס הכנסה, המוסד לביטוח לאומי..), ועל כן העובד חשוף, בין היתר, לסנקציות כספיות רבות.

ייעוץ משפטי באם מתנהלים הליכים משפטיים

במקרה של הליכים משפטיים לענין העסקה ו/או עבודה בשחור, יש לפנות לייעוץ משפטי מותאם אישית, ואשר מתמחה בתחום דיני העבודה.

מומלץ ורצוי לפנות לייעוץ משפטי מקדים בטרם קבלת החלטה בדבר עבודה בשחור, וזאת על מנת לקבל הסבר מקיף וברור לענין משמעות הדבר.

 

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי.

לקבלת ייעוץ מקדמי ו/או הצעת שכ”ט ממשרדינו לביצוע עסקאות מכר/רכישה ותכנון מס מתאים, מוזמנים לשלוח הודעה או להשאיר את הפרטים ונצור עמכם קשר בהקדם.
| 050-2377155 | 03-6873770 | limor@ozery-law.co.il

מאמרים שעשויים לעניין אותך

היי, כאן עוה”ד עוזרי.

אשמח לעזור…

דילוג לתוכן