מתי ואיך ניתן להתנגד לצוואה ?

התנגדות לצו קיום צוואה

מקרה שקרה: 

הגיע אלי לקוח במצב ריגשי קשה, עצבני ומתוח. הוא סיפר, כי היתה לו בת משפחה ערירית שנפטרה זה עתה, אשר הוא טיפל בה והיה לה כבן במשך שנים רבות. המנוחה ציינה בפניו בחייה, כי ערכה צוואה לפיה הוא היורש היחידי. לאחר פטירתה, פנתה אליו המטפלת של המנוחה ועדכנה אותו כי המנוחה ערכה צוואה לפיה היא היורשת של מרבית עזבונה. במקרה זה – כמובן שהמלצתי היתה להגיש התנגדות לביצוע הצוואה.

התנגדות לצו קיום צוואה היא תובענה המוגשת לרשם לענייני ירושה לאחר הגשת בקשה לצו קיום צוואה (המוגשת לרוב ע”י הזוכים בצוואה). מטרתה של התנגדות לצוואה למנוע מתן צו קיום צוואה של המנוח/ה. 

ככל שלא מוגשת התנגדות לצוואה, ינתן צו לקיום הצוואה כאמור, ומעמדו של צו זה כפסק דין לכל דבר ועניין. 

כל אדם בעל אינטרנס לגיטימי בעניין, יכול להגיש התנגדות לצו קיום צוואה.

באם ההתנגדות לצוואה תתקבל, הרי שצוואת המנוח תתבטל ולא תהיה לצוואת המנוח/ה תוקף משפטי. בנוסף, ההתנגדות לצוואה יכולה להביא גם לביטול חלקי של הצוואה. כך לדוגמא, אם הוראה מסוימת בצוואה אינה חוקית, אך ניתן לקיים את הצוואה אם תבוטל, ימנע בית המשפט לענייני משפחה מפסילת כל הצוואה, ויורה על קיום ההוראות שלא נפל בהן פסול.

את ההתנגדות ניתן להגיש במקרים הבאים:

  • המנוח/ה הותיר/ה צוואה מאוחרת מזו שהוגשה עבורה הבקשה לצו קיום צוואה.
  • הצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המנוח/ה, או שנפלו בה פגמים.
  • הצוואה נערכה תחת לחץ, איום, השפעה בלתי הוגנת או אונס.
  • אחד הנהנים בצוואה השתתף בעשייתה או היה עד לחתימתה.

הכללים וההוראות להגשת התנגדות:

  • יש להגיש את התתנגדות בפני הרשם לענייני ירושה, בתוך 14 ימים ממועד הפרסום של הגשת הבקשה לצו בעיתונות וברשומות (לאחר מועד זה, ניתן להגיש רק באישור ביהמ”ש או הרשם). לאחר קבלת ההתנגדות הרשם לענייני ירושה יעביר את התיק לבית המשפט לענייני משפחה.
  • ההתנגדות תוגש בכתב ותכלול את הפרטים הבאים – נושא ונימוקי ההתנגדות, מסמכים רלבנטיים ויצורף תצהיר המאומת ע”י עו”ד התומך בעובדות הנטענות בהתנגדות.

תשלום אגרה.

מאמרים שעשויים לעניין אותך

היי, כאן עוה”ד עוזרי.

אשמח לעזור…

דילוג לתוכן