תנאים לשינוי צוואה הדדית של בני זוג

האם ניתן לשנות צוואה הדדית, כשבני הזוג בחיים?
שינוי של צוואה הדדית במהלך חייהם של בני הזוג הינו אפשרי רק בכפוף למסירת הודעה בכתב לבן הזוג השני, וזאת בטרם מבוצע השינוי בצוואה. את המסירה ההודעה לבן/ת הזוג יש לבצע בהתאם להוראות החוק, ויש לוודא שאכן ההודעה התקבלה.
באם נמסרה ההודעה כדין, הרי שהצוואות של בני הזוג בטלות, וכל אחד מהם יכול לערוך צוואה חדשה (באופן עצמאי), ולהורות בה ככל העולה על דעתו.

האם ניתן לשנות צוואה הדדית לאחר פטירת אחד מבני הזוג?
לא ניתן לעשות שינוי בצוואה ההדדית, אלא בהתקיים התנאים שלהלן –
אם טרם חולק העיזבון, יצטרך/תצטרך האלמן/ה (היורש/ת) לוותר על חלקו/ה בעיזבון כדי לבטל את הצוואה ההדדית. אם העיזבון כבר חולק בפועל, יצטרך/תצטרך האלמן/ה להשיב את מה שירש/ה מבן/ת הזוג המנוח/ה.
חשוב לדעת:
בן/ת הזוג הנותר בחיים אינו יכול לשנות את צוואתו ההדדית (למעט כאמור לעיל), אבל קיימת אפשרות שבמהלך החיים הוא יבצע פעולות בעיזבון ובכך לרוקן מתוכן את הוראות הצוואה של בן/ת הזוג שנפטר/ה (לדוגמא – למכור את הנכס שהתקבל בירושה ולעשות שימוש בתמורה בהתאם לרצונו הבלעדי, ובכך לרוקן מתוכן את הוראות הצוואה בדבר העברת הנכס לצאצאים).

מאמרים שעשויים לעניין אותך

היי, כאן עוה”ד עוזרי.

אשמח לעזור…

דילוג לתוכן