5 השלבים בדרך לפתיחת חברה

שלב 1: קבלת החלטה בדבר סוג החברה. חברה מוגבלת במניות / חברה לא מוגבלת / חברת חוץ/ חברה פרטית / חברה ציבורית.
מרבית החברות בישראל הינן חברות מוגבלות במניות, והנקראות “חברה בע”מ”. חברה מוגבלת במניות היא חברה שיש לה הון מניות, וחבות חבריה מוגבלת לסכום שכל אחד מהם עדיין לא שילם בעד המניות בידיו. אם שילם את מלוא הסכום, יהיה פטור מכל חבות נוספת במקרה של כישלון החברה.
שלב 2: בחירת שם לחברה. מומלץ לבצע בדיקות באם קיים שם זהה או דומה לשם המבוקש, הן ברשם החברות והן ברשם סימני המסחר.
שלב 3: עריכת הסכם מייסדים ותקנון.
הסכם מייסדים זהו מסמך המסדיר את היחסים (הזכויות, החובות, ההתחייבויות) בין בעלי המניות בחברה, ומהווה כלי מקדמי חשוב לתיאום הציפיות בניהול והתנהלות החברה. משכך, מומלץ לערוך הסכם זה עוד בטרם פתיחת החברה ברשם החברות.
הסכם המייסדים צריך לכלול מנגנונים לשמירה על האינטרסים של בעלי המניות – תפקידים, שכר, משקיעים, ניהול, פרישה מהחברה, כספים, מנגנון יישוב סכסוכים וכיוצ”ב.
שלב 4: הגשת בקשה לרישום חברה לרשם החברות.
שלב 5: לאחר שקבלתם תעודת התאגדות ותקנון, יש לפנות לרואה החשבון של החברה ולפתח תיק ברשויות המס (מס הכנסה, מע”מ, המוסד לביטוח לאומי) וכן לפנות לבנק בבקשה לפתיחת חשבון בנק לחברה.

לינקים שימושיים

טופס בקשה לפתיחת חברה

אגרות רשם החברות

מאמרים שעשויים לעניין אותך

היי, כאן עוה”ד עוזרי.

אשמח לעזור…

דילוג לתוכן